Menü Bezárás

Rövidített Adatkezelési Tájékoztató

Bevezetés

A rövidített adatkezelési tájékoztató célja, hogy információt nyújtsunk arról, milyen személyes adatokat kezelünk az osszehangolva.hu weboldal látogatásakor és weboldalunkon szereplő szolgáltatásaink igénybevételekor.

Legfontosabb iránymutatónk az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), ami megköveteli, hogy tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsunk tájékoztatást az általunk végzett adatkezelésről. Jelen tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztató kivonata. A részletes tájékoztató a megadott elérhetőségeink bármelyikén kérhető.

Kezelt személyes adatokra vonatkozó információk

adatkezelésekkezelt személyes adatadatkezelés céljaadatkezelés jogalapjaadatkezelés időtartama
Kapcsolati űrlap (https://fejlodesfokusz.hu/kapcsolat oldalon)vezetéknév keresztnév e-mail cím telefonszáma velünk kapcsolatba lépő látogatóval kapcsolattartás, kérdéseinek megválaszolása, információ nyújtásaönkéntes hozzájárulásaz adatokat mindaddig megtartjuk, amíg a látogató érdeklődést mutat szolgáltatásaink iránt, válaszol megkeresésünkre, kapcsolatban marad velünk. A látogató inaktívvá válása után 60 nappal az e-mail címét archiváljuk, a telefonszámát töröljük.
E- mailen történő kapcsolatfelvételnév e-mail címa velünk e-mailen keresztül kapcsolatba lépő látogatóval kapcsolattartás, kérdéseinek megválaszolása, információ nyújtásaönkéntes hozzájárulásaz adatokat mindaddig megtartjuk, amíg a látogató érdeklődést mutat szolgáltatásaink iránt, válaszol megkeresésünkre, kapcsolatban marad velünk. A látogató inaktívvá válása után 60 nappal az e-mail címét archiváljuk.
Telefonon történő kapcsolatfelvételnév telefonszáma velünk telefonon keresztül kapcsolatba lépő látogatóval kapcsolattartás, kérdéseinek megválaszolása, információ nyújtásaönkéntes hozzájárulásaz adatokat mindaddig megtartjuk, amíg a látogató érdeklődést mutat szolgáltatásaink iránt, válaszol megkeresésünkre, kapcsolatban marad velünk. A látogató inaktívvá válása után 60 nappal telefonszámát töröljük.
Hírlevélvezetéknév keresztnév email címa hírlevél szolgáltatásra feliratkozó látogató számára hírlevelek küldéseönkéntes hozzájárulásaz adatokat mindaddig megtartjuk, amíg a látogató le nem iratkozik a hírlevélről. Ezután 30 napon belül az e-mail címét archiváljuk.

Minden olyan személyes adatot azonnal törlünk az adat tulajdonosának kérésére, amelyet nem jogszabályi kötelezettségünk tárolni.

Milyen személyes adatokat kezelünk és miért?

Kapcsolati űrlap kitöltésekor (https://fejlodesfokusz.hu/kapcsolat oldalon):

Ha a weboldal látogatója a kapcsolati űrlap kitöltésével szeretne kapcsolatba lépni velünk, az űrlapon kötelező megadnia nevét és e-mail címét és opcionálisan megadhatja telefonszámát, illetve üzenetet írhat. Az adatokra a velünk kapcsolatba lépő látogatóval történő kapcsolattartás, kérdéseinek megválaszolása, információ nyújtása céljából van szükségünk.

Email-en és/vagy telefonon keresztül történő kapcsolatfelvételkor:

A weboldal látogatójának lehetősége van e-mailen és/vagy telefonon felvenni velünk a kapcsolatot a weboldalon szereplő elérhetőségeinken. E-mailen történő megkereséskor név és e-mailcím adatokat, a telefonos megkereséskor név és telefonszám adatokat szükséges megadni. Ezekre az adatokra látogatóval történő kapcsolattartás, kérdéseinek megválaszolása, információ nyújtása céljából van szükség.

Hírlevélre történő feliratkozáskor:

A weboldal látogatójának lehetősége van feliratkozni hírlevél küldő szolgáltatásunkra. A hírleveleinket mindaddig kapja, amíg le nem iratkozik a szolgáltatásról. A feliratkozáskor vezetéknév, keresztnév és e-mail cím adatok megadása szükséges. Ezekre az adatokra a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó látogató számára hírlevelek küldése céljából van szükség.

Egyéb – weboldalon kívül elérhető, de a weboldalon meghirdetett – szolgáltatásaink igénybevételekor:

 A weboldal látogatójának lehetősége van a weboldalon szereplő szolgáltatás típusokat (tréning, coaching, konzultáció) a weboldalon szereplő árakon, illetve speciális esetekben külön árajánlat kérés után megbeszélt áron igénybe venni. Ezen szolgáltatások során kezelt adatokról egy külön az adott szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatót kap az szolgáltatást igénybevevő személy vagy cég.

 A hírlevélre szolgáltatásunk illetve a weboldalon kívül elérhető szolgáltatásaink igénybevételekor a 16. életévét be nem töltött személyek esetében szülői hozzájárulást szükséges megküldeni a honlapon szereplő e-mail címünkre.

Google Analytics

 Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics sütiket használ, amelyek segítségével elemezni lehet, hogy a látogatók milyen tartalmak iránt érdeklődnek weboldalunkon. A szolgáltatás sütik/cookie-k által generált, információkat a Google saját szervereire küldi, és ott tárolja.

A böngésző megfelelő beállításával megakadályozható a cookie-k tárolása a számítógépén. Ezen kívül az alábbi link alatt található plug-in (beépülő modul) letöltésével és telepítésével is megakadályozhatő, hogy a Google begyűjtse és feldolgozza a webhely használatára vonatkozó adatokat: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Továbbítjuk-e a személyes adatokat harmadik fél számára?

A személyes adatokat magunk kezeljük, adattovábbítást nem végzünk.

Csak abban az esetben továbbítunk általunk kezelt személyes adatot, ha hatósági vagy bírósági adatszolgáltatási kötelezettségnek kell megfelelnünk.

Milyen jogai vannak a weboldalunk látogatóinak a GDPR értelmében?

Minden érintett, akinek a személyes adatait kezeljük, az alábbiakra jogosult:

  • megfelelő tájékoztatás: a tájékoztató tömör, átlátható, könnyen érthető és könnyen hozzáférhető kell, hogy legyen
  • hozzáférés személyes adataihoz: minden érintett kérhet tőlünk tájékoztatást arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, milyen céllal, mennyi ideig tároljuk, kivel közöljük azokat
  • személyes adatainak helyesbítése: amennyiben pontatlanul vagy hiányosan tároljuk az érintett személyes adatait, kérheti ezek helyesbítését
  • személyes adatainak töröltetése (elfeledtetéshez való jog): Az érintettnek joga van kérni, hogy töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat a GDPR 17. cikkében felsorolt esetekben és indokokkal
  • adatkezelés korlátozása: Az érintettnek joga van kérni, hogy az adatkezelő korlátozza a rá vonatkozó személyes adatokat a GDPR 18. cikkében felsorolt esetekben
  • tiltakozás személyes adatainak kezelése ellen a GDPR 21. cikkének értelmében
  • adathordozhatóság: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja
  • hozzájárulásának visszavonása: A hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél a hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja.
  • panasszal élhet a felügyeleti hatóságnál

Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adatokkal kapcsolatos bármilyen információ kiadásához először ellenőriznünk kell az érintett személyazonosságát!

Amennyiben a tájékoztató elolvasása után bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdése merül fel, kérjük, írjon nekünk az info@osszehangolva.hu e-mail címre!

Adatkezelők

Cég neve: Molnár Adrián Gábor E.V.

Címe: 2092 Budakeszi József Attila u. 28

Telefonszám: +36704226078

E-mail cím: info@fejlodesfokusz.hu

Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

GDPR hivatalos szövege magyarul:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU